Advies Oorzaken kadedoorbraken Wilnis en Terbregge

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 10 maart 2004.

De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen informeert de staatssecretaris over de nieuwste inzichten ten aanzien van deĀ  technische oorzaken van de kadedoorbraken in 2003. Deze brief is een vervolg op de brief van 27 oktober 2003.