Advies Ontwerprandvoorwaarden versterking Havendijk Den Oever

Aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat Waterdienst/Hoogwaterbeschermingsprogramma, 8 juli 2011. Bij dit advies hoort de bijlage: memo Semi-probabilistische rekenmethode voor dijkversterking Den Oever (pdf, 56 kB)