Advies Ontwerp-POW IRM

De hoofdlijnen van het advies volgen binnenkort.