Advies Ontwerp getrapte bekleding Havendijk Den Oever

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vroeg het ENW te adviseren over de ontwerp- en beoordelingsmethodiek van een getrapte bekleding voor de Havendijk in Den Oever. Het ENW kan zich grotendeels vinden in de ontwerpmethode, maar wijst op een nog ontbrekend mechanisme, namelijk de horizontale verplaatsing van elementen als gevolg van golfklap. Er wordt aanbevolen de stabiliteit van de toplaag en de wrijving met de onderliggende granulaire laag nader te beschouwen. Het ENW raadt aan de beoordelingsmethode in lijn te brengen met het WBI2017 dat sinds 1 januari 2017 beschikbaar. Nu ontbreekt nog een passende veiligheidsfilosofie en wordt de faalkansruimte niet verdeeld.