Advies Onderzoek erosie kleibekleding met gras boventalud Waddenzeedijken

Het ENW is van mening dat het waterschap goed leesbare en navolgbare rapportages heeft opgesteld. Er zijn veel (Deltagoot)proeven uitgevoerd met verschillende taludhellingen en gras- en kleisoorten. Het eerdere beschikbare onderzoek is benut en de aanpak is passend binnen de overstromingskansbenadering. Voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft het ENW veel waardering. Het ENW vindt toepassing van de methode bij de lopende versterkingen van de Waddenzeedijken verantwoord.

Voor een bredere toepassing van de methode vraagt het ENW aandacht voor een drietal aspecten:

  • Onderzoek naar de aanwezigheid van initiële schade op het boventalud en de verwerking in de probabilistische rekenprocedure in combinatie met belastingcomponenten
  • De verwerking van onzekerheden
  • De geotechnische kenmerken van een dijk  inclusief de uitvoering van eerdere dijkversterkingen