Advies OBR Drainagetechnieken tegen piping

De Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn (OBR) Drainagetechnieken geeft voor verschillende (innovatieve) drainagetechnieken de nodige handvatten voor ontwerpers en beheerders om deze technieken toe te passen en te beoordelen.
Het ENW heeft enkele aandachtspunten, maar adviseert toch om de richtlijn te gaan gebruiken en de uitwerking in de praktijk te monitoren. De huidige versie kan als voorlopige versie uitgebracht worden.