Advies Monitoring en vaststelling zeespiegelstijging

Het ENW adviseert om de mate van zeespiegelstijging te laten vaststellen onder verantwoording van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het ENW stelt voor Deltares en het KNMI te belasten met het daadwerkelijk bepalen van de relatieve en absolute zeespiegelstijging en daar periodiek over te rapporteren. Een koppeling met de rapportages van de KNMI-klimaatscenario’s ligt daarbij voor de hand.