Advies Methodiek en resultaten effectiviteit rivierverruiming

DGRW heeft het ENW om advies gevraagd over een ontwikkelde methode waarmee in beeld wordt gebracht hoeveel kosten op dijkversterking kunnen worden bespaard met rivierverruimende maatregelen. De uiteindelijke uitkomsten geven wat het ENW betreft een reƫle inschatting van de mogelijke kostenbesparingen van dijkversterkingen. De ontwikkelde methode is dan ook geschikt om de bijdrage aan rivierverruimingsmaatregelen vanuit het HWBP in beeld te brengen.