Advies Methode vaststelling en toetsing afslagcontouren

Het ENW geeft zijn goedkeuring aan de methode voor de bepaling van de beschermingscontouren van de ’13 kustplaatsen’, zoals beschreven in het rapport van de Kennisalliantie Duinafslag.