Advies over de methode voor bepaling van de zeespiegelstijging uit de Zeespiegelmonitor 2014

Het directoraat-generaal Ruimte en Water (DGRW) heeft het ENW de methode voor bepaling van de zeespiegelstijging uit de Zeespiegelmonitor 2014 voorgelegd. Het ENW vindt het statistische model voldoende onderbouwd om toe te passen bij het bepalen van suppletievolumes voor de nabije toekomst. Het ENW staat niet zonder meer achter de voorgestelde methode van het koppelen van het statistisch model aan een fysisch model op basis van klimaatscenario’s 2014 (KNMI). Voor projecten (o.a. HWBP) met een relatief korte planhorizon (<30 jaar) kan de methode worden toegepast, voor projecten met een langere planhorizon beveelt het ENW aan dat niet zonder meer te doen en expliciet een keuze te maken voor één van de klimaatscenario’s.