Advies Kwaliteit en kennisborging

Aan ministerie van Infastructuur en Milieu, 8 juli 2011

Deze brief is separaat toegezonden aan: directoraat-generaal Water, mevrouw ir. A.G. Nijhof en aan de voorzitter van het bestuur van de Unie van Waterschappen de heer P. Glas