Advies Innovatieve technieken voor dijkversterking

In het INSIDE-project zijn drie nieuwe technieken voor dijkversterking onderzocht: de dijkdeuvel, dijkvernageling en Mixed in place (MIP). Het ENW is van mening dat het uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat de drie technieken effectieve dijkversterkingmethodes zijn, in het bijzonder op die plaatsen waar macrostabiliteit van het binnentalud en ruimtegebrek een probleem zijn. De onderzoeken hebben geresulteerd in een gevalideerde ontwerpmethode en richtlijnen voor de kwaliteitscontrole tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase. De technieken zijn zodanig uitgewerkt dat volgens het ENW toepassing in een dijkversterkingproject verantwoord is. Door extra te monitoren kunnen de technieken worden geoptimaliseerd op het vlak van beheerbaarheid en kostenreductie.