Advies HYDRA-M

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 19 maart 1999.

De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is gevraagd om advies uit te brengen over HYDRA-M, het nieuwe rekenmodel van Rijkswaterstaat voor de berekening van de kruinhoogten van de waterkeringen langs het IJsselmeer.