Advies Handreiking piping in getijdenzand

Op hoofdlijnen is het ENW tevreden met het uitgevoerde onderzoek en de ontwikkelde aanpak. Op basis van het ENW-advies heeft Waterschap Hollandse Delta een toelichting gegeven en in het definitieve rapport een nadere duiding van de factor gegeven. Het ENW heeft er vertrouwen in dat de genoemde factor een veilige factor is, en dat de kennis uit de handreiking binnen het bedoelde bereik op de juiste manier zal worden toegepast.

Het eindrapport is te vinden op het HWBP-DIV Gebruikersplatform Piping.