Advies Handreiking ontwerpen met overstromingskansen 2014 versie 3

Het ENW heeft DGRW geadviseerd over versie 3 van de Handreiking Ontwerpen met de Overstromingskans (OI2014v3). Op een dertiental onderwerpen is advies geformuleerd, zoals over het (te) kleine verschil tussen toetsen en ontwerpen voor wat betreft hydraulische randvoorwaarden, over de relatie tussen het toestaan van meer overslag en macrostabiliteit en over de onderbouwing van de wijze waarop om wordt gegaan met overslagdebiet. Hoewel er een risico schuilt in het vroegtijdig aftappen van kennis die nog in ontwikkeling is, constateert het ENW dat de Handreiking voorziet in een duidelijke behoefte. De doorontwikkeling moet wat het ENW betreft adequaat opgepakt worden.