Advies Handreiking Life Cycle Monitoring

De Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit heeft advies gevraagd over de concept Handreiking Life Cycle Monitoring en het bijbehorende achtergronddocument. In de handreiking wordt het belang van tijdige monitoring en de bewustwording van faseovergangen (van beheer en beoordeling, via ontwerp en uitvoering weer naar beheer) aangekaart. De focus ligt op de kwaliteit van monitoringsgegevens, die bestaat uit gebruikswaarde en betrouwbaarheid.

Het ENW vindt de handreiking een nuttige aanvulling op bestaande handreikingen en methodieken en ook praktisch toepasbaar gemaakt door de bijbehorende Excelwerkmap. Het wordt gewaardeerd dat er bij het opstellen van de handreiking meerdere partijen betrokken zijn geweest en dat het concept getoetst en verbeterd is aan de hand van vier projectcases.

Het bereik van de handreiking is op dit moment echter nog te beperkt, zowel in geotechnisch als geografisch opzicht, en de handreiking biedt nog niet alle handvatten die de beheerder nodig heeft om onderbouwde keuzes voor (lifecycle) monitoringssystemen te maken. Ook vindt het ENW dat de handreiking meer zou moeten aansluiten bij alle beheertaken van de waterkeringbeheerder (beheer en onderhoud, beoordelen, aanleg en versterken) en de gehele levenscyclus van de kering. Daar is ook vanuit de praktijk van de beheerder behoefte aan en maakt dat de belangrijke mogelijkheden van monitoring kunnen worden benut om continu aan te tonen dat de dijk voldoet aan bepaalde faalkanseisen. Dit kan kortcyclische versterkingen ondersteunen en daarmee aanzienlijke maatschappelijke en financiƫle winst opleveren.

Het ENW adviseert om de handreiking Life Cycling Monitoring door te ontwikkelen tot een complete handreiking. De huidige versie is daarvoor een prima basis.