Advies Handreiking breuksteenbekledingen

Rijkswaterstaat PPO heeft een adviesvraag ingediend over de inhoudelijke kwaliteit van de Handreiking Dijkbekledingen deel 4:Breuksteenbekledingen. In deze handreiking is de kennis over breuksteenbekledingen opgenomen t/m 2013. Het ENW oordeelt positief over de handreiking. Aandacht wordt nog wel gevraagd voor een heldere scope van de handreiking en voor meer achtergronden over uitvoering, inspectie en beheer en onderhoud, specifiek van toepassing op de Nederlandse situatie. Daarna kan de Handreiking worden ingezet in de Nederlandse praktijk.