Advies Gras op Zand

Het onderzoek is geschikt voor het beoordelen van de primaire waterkeringen in het project Veilige Vechtdijk. Voor een opname in het BOI (Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium) zijn nog enkele stappen nodig, met name in het verbreden van het toepassingsgebied.