Advies Golfbelasting op de Nederlandse kust

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 30 oktober 2002.