Advies Glas als waterkerend element

In 2016 heeft Waterschap Limburg al onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van glas als waterkering en een adviesvraag voorgelegd aan het ENW. Aan het advies is goed vervolg gegeven door het waterschap. Er is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in de Deltagoot, waar door de opdrachtgever breder is gekeken dan uitsluitend de situatie bij Neer. De resultaten zijn positief, aangezien de glazen kering in de proeven niet is bezweken.

Glas als waterkerend element is niet nieuw, maar met deze uitgebreidere onderzoeken hoopt het waterschap met de toepassing van glas een aanvaardbaar alternatief te hebben voor demontabele keringen. Het ENW complimenteert het waterschap met het gedegen onderzoek dat is uitgevoerd. In de verdere uitwerking van het ontwerp en de stappen naar realisatie wordt nog wat meer aandacht gevraagd voor de inbedding in de beheer- en onderhoudscyclus. Hieronder wordt ook de wettelijke veiligheidsbeoordeling verstaan.

Ten slotte beveelt het ENW aan om een ‘body of knowledge’ te ontwikkelen met beschikbare kennis en testdata, zodat eventuele volgende projecten, die ook een dergelijke oplossing overwegen, daarvan gebruik kunnen maken.