Advies Glas als waterkerend element

Waterschap Peel en Maasvallei heeft advies gevraagd over de toepassing van glas als waterkerend element in dijkversterkingsprojecten langs de Maas. Glazen panelen zullen de demontabele keringen vervangen. Het ENW is zeer positief over het feit dat het waterschap deze innovatie voor waterkeringen onderzoekt en heeft waardering voor de technisch-inhoudelijke kwaliteit van het aangeboden rapport. Het ENW kan zich vinden in de gevolgde benadering voor het dimensioneren van glas als waterkerend element en ziet hierin een goede basis om toepassingen in de dijkversterkingsprojecten te ontwerpen. Om tot een volwaardige ontwerpmethode te komen zijn onder meer praktijkproeven nodig en moeten de faalkansen nader worden uitgewerkt. Ook wordt speciale aandacht gevraagd voor golfdrukken.