Advies over gebruik Steentoets 2008

Het ENW oordeelt positief over het beschikbaar stellen van het programma Steentoets 2008 als toetsinstrument voor steenbekledingen voor de huidige toetsronde en als ontwerpprogramma. Daarnaast beveelt het ENW aan om met deze applicatie een aantal afgekeurde dijkvakken uit de tweede toetsronde opnieuw te toetsen. Het is namelijk denkbaar dat met de nieuwe inzichten blijkt dat deze zullen worden goedgekeurd en dus niet hoeven te worden verbeterd.