Advies Faalkansanalyse demontabele keringen

Waterschap Limburg heeft het ENW advies gevraagd over de faalkansanalyse van de betrouwbaarheid van de sluiting van tijdelijke waterkeringen. Het ENW is van mening dat er een gedegen foutenboomanalyse is uitgevoerd voor het bepalen van de kans op niet-sluiten per vraag.
Een foutenboomanalyse is een zeer geschikt middel om een faalkansanalyse helder te structureren en is een standaardmethode die past bij de Toets op Maat voor demontabele keringen. Het is een goede zaak dat deze analyse extern is gereviewd. De rapportages waarin de analyses worden beschreven, zijn echter lastig te volgen en het is voor het ENW niet geheel duidelijk wat het precieze doel van de analyses is. Terwijl dit wel van belang is voor de benodigde diepgang van de analyses en de vraag of een bepaalde mate van conservatisme bezwaarlijk is.
Geconcludeerd wordt dat de foutenboomanalyses juist zijn uitgevoerd, mits de betrokkenen bij het sluitproces voldoende zijn betrokken bij het opstellen van de foutenbomen en het identificeren van mogelijke problemen in het sluitproces. De kwantificering is in elk geval bruikbaar voor het identificeren van verbetermaatregelen. Als de uitkomsten van de analyse leiden tot het treffen van maatregelen, wordt aanbevolen om te bezien wat het effect is van het vermijden van conservatismen in de kwantificering.
De wijze van combineren van de kans op niet-sluiten per sluitvraag met de waterstandstatistiek om te komen tot een overstromingskans, is onjuist en verdient bijstelling.