Advies DIV-publicaties en OBOR VZG

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft, binnen het project Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst, vier publicaties opgesteld die helpen om, afhankelijk van locatie-specifieke omstandigheden, de juiste maatregel tegen piping te kiezen en te dimensioneren. Het waterschap heeft hierbij samengewerkt met De Innovatieversneller (DIV) van het HWBP.

Het ENW is positief over de indeling, structuur en toegankelijkheid van de publicaties. De opzet van de nu voorliggende stukken is goed bruikbaar voor andere innovatieve maatregelen tegen piping en waarschijnlijk ook voor andere faalmechanismen. De publicaties zijn goed leesbaar, systematisch ingedeeld en toegankelijk geschreven. In de documenten wordt helder uitgelegd welke aanpak kan worden gevolgd om te komen tot een anti-pipingmaatregel die voldoet aan de nu geldende veiligheidseisen. De achterliggende gedachten uit de generieke publicaties komen zichtbaar terug in de maatregelspecifieke OBOR-VZG. Met deze publicaties kunnen waterkeringbeheerders met voldoende vertrouwen de toepassing van een verticaal zanddicht geotextiel in hun dijkversterkingen ontwerpen, uitvoeren en beheren.