Advies Corrosie Damwanden

In maart 2010 heeft het ENW geadviseerd om bij de versterking van de dijken langs de Nederlek extra onderzoek te doen naar het toepassen van een lagere corrosietoeslag. Bij een uitkomst in lijn met eerdere resultaten kan de corrosietoeslag beperkt worden tot 2,5 mm, wat een besparing van eveneens 2,5 mm betekent. De investering zal naar verwachting ruimschoots worden terugverdiend door een aanzienlijke besparing op de kosten van de damwanden.
Het ENW benadrukt dat deze resultaten niet zonder meer zijn toe te passen in andere projecten, daarvoor zijn ze te locatiespecifiek.