Advies Bomen op boezemkaden

Aan de Unie van Waterschappen, 26 september 2003.

De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen komt in het geweer tegen de vermeende noodzaak van het kappen van bomen op boezemkaden in verband met droogte.