Advies Beton-gepenetreerde breuksteen

Waterschap Noorderzijlvest vroeg het ENW te adviseren over het ontwerp van een breuksteen bekleding, vol en zat gepenetreerd met beton, bedoeld voor de dijk Eemshaven-Delfzijl. Het ENW acht het ontwerp helaas nog onvoldoende uitgewerkt om als maatregel voor de waterveiligheidsopgave te kunnen worden ingezet. Het belangrijkste bezwaar is de onzekerheid over de plaatwerking van het ongewapende beton. Door de niet-aangetoonde sterkte van het materiaal gedurende de levensduur van de constructie (ongecontroleerde scheurvorming, impact holle ruimtes, ongelijke zettingen) is de plaatwerking niet gegarandeerd en kunnen er andere faalmechanismen optreden.