Advies Beoordelingsmethode vergunbaarheid hoogspanningskabel in Afsluitdijk

Het ENW heeft positief geadviseerd aan RWS Midden Nederland over de toegepaste beoordelingsmethode inzake de vergunbaarheid van een hoogspanningskabel in de lengterichting van de Afsluitdijk. Door het stellen van voorwaarden aan de vergunning verwacht het ENW dat de beheersmatige nadelen van het toestaan van de kabel geminimaliseerd kunnen worden.