Advies Afronding onderzoek corrosietoeslag

Conform het ENW-advies uit 2014 (ENW-14-12) heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-2 een nieuwe methode voor het vaststellen van de corrosietoeslag bij stalen damwanden in gebruik genomen en is in 2015 aanvullend onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd. Het ENW vindt het een goede zaak dat het HWBP-2 het onderzoek naar vermindering van de corrosietoeslag heeft uitgevoerd en de praktijktoepassing van de nieuwe methode heeft onderzocht. De onderbouwing van deze methode, die flinke kostenbesparingen met zich meebrengt, is daarmee aanzienlijk vergroot. Ook is daarbij een duidelijke relatie met de Eurocode gelegd. Het ENW adviseert dan ook om de methode voor alle HWBP-2 projecten van toepassing te verklaren. Aan DGRW is tevens geadviseerd de methode algemeen toepasbaar te verklaren door de corrosietoeslag zoals deze nu is opgenomen in de Handreiking Constructief Ontwerpen te wijzigen.