Advies Addendum Leidraad zee- en meerdijken

Het ENW geeft een positief oordeel over het Addendum dat Rijkswaterstaat Waterdienst heeft opgesteld voor de Leidraad zee- en meerdijken. Het Addendum bevat een praktische uitwerking van robuust ontwerpen van dijken in het gebied van het Markermeer en IJsselmeer.