Aanvullend advies Hondsbossche en Pettemer Zeewering

De provincie Noord-Holland heeft gevraagd naar de effectiviteit van het nemen van tijdelijke maatregelen voor de HB&PZ. Omdat de situatie niet is veranderd heeft het ENW zijn eerdere standpunt in deze zaak herhaald. De zeewering is gebaat bij een structurele oplossing waarbij het niet kosteneffectief is om eerst tijdelijke of noodmaatregelen te nemen.