Aanbiedingsbrief ENW pipingrapport

Op 1 april 2010 is het rapport ‘Piping, realiteit of rekenfout’ aangeboden aan plaatsvervangend directeur-generaal Water de heer R. Feringa. Het rapport is op verzoek van DG Water opgesteld door een ENW-commissie onder leiding van professor J.K. Vrijling. Uit de studie concludeert het ENW dat het faalmechanisme piping een reëel risico vormt dat in de huidige rekenregels wordt onderschat.