Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Privacyverklaring

Uitgangspunten

Het ENW spant zich in om op de juiste manier om te gaan met de persoonsgegevens van zijn relaties en stelt alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze uitgangspunten zijn daarbij in vogelvlucht de volgende:

Rechtmatigheid

We verwerken alleen persoonsgegevens als er een rechtmatige en voldoende concrete grondslag is. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van onze taak of door een overeenkomst.

Doelbinding

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan ten dienste van de organisatie. We kijken daarbij altijd naar het belang van de betrokkene en het eventuele risico dat hij of zij loopt.

We zijn zorgvuldig en terughoudend als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derden en ook binnen het ENW worden persoonsgegevens niet onnodig gedeeld.

Dataminimalisatie

We slaan niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taak.

Accuraat

We houden de persoonsgegevens juist en actueel. Deze kunnen ook worden ingezien en gewijzigd door de betrokkene, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat.

Security

We zorgen voor passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Door aan de voorkant al securitymaatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn.

Transparantie

We geven inzicht in onze gegevensverwerkingen en onze samenwerkingspartners. We zijn open over datalekken en over de stappen die we nemen om ze te voorkomen.

Periode van dataopslag

Het ENW bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de taakuitvoering noodzakelijk is. Gegevens die niet meer nodig zijn, worden gewist.

Verantwoording

We maken voor iedereen zichtbaar dat we ons houden aan bovenstaande principes. Zo houden we in een register bij welke verwerkingen van persoonsgegevens we doen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het ENW ingesteld en is in laatste instantie verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Het secretariaat van het ENW is ondergebracht bij Rijkswaterstaat en daardoor vinden veel van de activiteiten van het ENW plaats onder de paraplu van Rijkswaterstaat. (Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenW en mag gegevens verwerken volgens de Instellings- en Mandaatregeling van het ministerie van IenW. Rijkswaterstaat formuleert wel zelfstandig zijn privacybeleid en voert deze zelfstandig uit.)

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt deze informatie opvragen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..