Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Privacyverklaring

Het ENW spant zich in om op de juiste manier om te gaan met de persoonsgegevens van zijn relaties en stelt alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat dit voor u als bezoeker van de website inhoudt, kunt u lezen in ons privacy statement.