Ga direct naar Tekstgedeelte
 • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Werkgroep Veiligheid

De werkgroep Veiligheid adviseert aan en fungeert als klankbord voor de Kerngroep bij de vormgeving van een nieuwe veiligheidsfilosofie op basis van overstromingsrisico’s. Concreet behelst deze taak het gevraagd en ongevraagd adviseren over onder andere:

 • het wettelijk beoordelings- en het ontwerpinstrumentarium, bijvoorbeeld over juiste toepassing van het ontwerpinstrumentarium bij (HWBP-)projecten, prioritering van ontwikkelingen op de korte en lange termijn en onderlinge samenhang;
 • innovaties binnen de verschillende projectoverstijgende verkenningen;
 • gevolgen van ingrepen in het watersysteem (kosteneffectiviteitsanalyses);
 • gevolgbeperkende maatregelen in binnen- en buitendijkse gebieden (meerlaagsveiligheid), uitwisseling met preventieve maatregelen (slimme combinaties);
 • actualisatie en ontwikkeling van het instrumentarium waarmee de gevolgen van een overstroming in termen van schade en slachtoffers worden bepaald en
 • samenhang van overstromingsrisico’s met andere (externe) risico’s zoals externe veiligheid (chemische industrie, kerncentrales), tunnelveiligheid en aardbevingen.

De afgelopen periode heeft de werkgroep mede zorggedragen voor de externe kwaliteitsborging ten aanzien van de waterveiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen. Verder is advies uitgebracht over slimme combinaties, wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017 en ontwerpinstrumentarium 2014, bewezen sterkte, beoordelingen op maat, effectiviteit dijkversterking versus rivierverruiming (samen met de werkgroep Rivieren) en risicomethodiek waterveiligheid buitendijkse gebieden.

Vergaderschema

 • 21 januari 2020, 9.30-12.30 uur, Nieuwegein Zuidersluis
 • 27 maart 2020, 9.30-12.30 uur - geannuleerd
 • 9 juni 2020, 14.00-17.00 uur, Delft
 • 11 september 2020, 9.30-12.30 uur, Utrecht
 • 4 november 2020, 9.30-12.30 uur, Delft

Samenstelling

De werkgroep Veiligheid bestaat uit de volgende leden:

prof.dr.ir. M. Kok (TU Delft / HKV lijn in water), voorzitter
drs. C.J.J. Eijgenraam (Centraal Planbureau)
ir. H.S.O. Kapinga (Waterschap Rivierenland)
ir. G.J. Laarman-Hoogendoorn (Provincie Overijssel)
drs. B.L. Lassing (TNO)
ir. M.T. van der Meer (Fugro)
ir. H. van der Most (Deltares)
dr. N. Pieterse (Planbureau voor de Leefomgeving)
dr.ir. R.B, Jongejan (Jongejan RMC)
ir. J.T.M. van der Sande (Waterschap Scheldestromen)
dr. T. Schweckendiek, MSc (Deltares)
ir. M.M. de Visser (Rijkswaterstaat WVL)
ir. P.B. Webbers (VolkerWessels Infra Competence Centre)

 

Werkgroepsecretaris is de heer ir. D. (Durk) Riedstra van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 101 177 55