Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Werkgroep Rivieren

De Werkgroep Rivieren adviseert over duurzame hoogwaterbescherming langs de rivieren, zowel de bovenrivieren en de benedenrivieren als de meren. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • De sociaal-economische en natuurlijke processen langs en in de rivieren en de techniek.
  • De samenhang in het systeem zelf (rivier en stroomgebied; binnen- en buitendijks) en de verschillende gebruiksfuncties.
  • Het signaleren van kennisleemten over de natuurlijke processen die belangrijk zijn bij de inrichting en het functioneren van het riviersysteem.

Vergaderschema

  • 7 december 2017 - 14.00-17.00 uur - Utrecht, Jaarbeurs Vergadercentrum
  • 9 november 2017 - 14.00-17.00 uur - Utrecht, NH Hoteles
  • 31 augustus 2017 - 14.00-17.00 uur - Utrecht, Jaarbeurs Vergadercentrum
  • 9 juni 2017 - hele dag - op locatie, IJssel-Vechtdelta
  • 4 mei 2017 - 12:00-16:00 uur - Utrecht Jaarbeurs Vergadercentrum (samen met ENW-K)
  • 9 maart 2017 - 14.00-17.00 uur - Utrecht, Jaarbeurs Vergadercentrum
  • 9 februari 2017 - 14.00-17.00 uur - Utrecht, Jaarbeurs Vergadercentrum

Samenstelling

De Werkgroep Rivieren bestaat uit de volgende leden:

prof.dr.ir. H.J. de Vriend
ing. J.E.J. Blinde (Deltares)
dr.ir. A. Blom (TU Delft)
ing. F. van den Berg (Waterschap Rivierenland)
dr.ir. M. van Buuren (Alterra Wageningen UR)
dr.ir. G. Geldof (Geldof c.s.)
prof.dr. F. Klijn (Deltares, TU Delft)
drs.ir. E.R. Kuipers (Waterschap Peel en Maasvallei)
ir. H.H.R. van Loenen Martinet
prof.dr. H. Middelkoop (Universiteit Utrecht)
ing. B.J.C. van den Reek (Provincie Noord-Brabant)
dr. R.J.M. Schielen (Rijkswaterstaat WVL)
ir. R.M. Slomp (Rijkswaterstaat WVL)
dr.ir. B.G. van Vuren (HKV Lijn in water)

Werkgroepsecretaris is de heer ir. W. (Wouter) Rozier van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.

email: wouter.rozier at rws.nl
tel: 06-15129522