Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Werkgroep Kust

De Werkgroep Kust richt zich op de Nederlandse kust langs de Noordzee, Waddenzee en estuaria. Belangrijke aandachtspunten zijn de zandige duinenkust en de interactie van bodem en water met de zeeweringen (de harde keringen), zoals het landelijk suppletiebeleid, risicobeheersing in kustplaatsen, kennisontwikkeling over duinafslag en de versterking projecten langs de kust, afleiding van randvoorwaarden langs de kust en de nieuwe normering.

Vergaderschema

  • 1 februari 2018 - 10.00-13.00 uur - Delft, TU
  • 7 maart 2018 - 13.00-16.00 uur - Delft, TU
  • 25 juni 2018 - hele dag werkbezoek - locatie nader te bepalen
  • 27 augustus 2018 - 13.00-16.00 - Delft, TU
  • 22 oktober 2018 - 10.00-13.00 - Delft, TU


Samenstelling

De Werkgroep Kust bestaat uit de volgende leden:

prof. dr. ir. S.G.J. Aarninkhof (TU Delft, voorzitter)
ir. J. van Dansik (Hoogheemraadschap van Delfland)

drs. C. van Gelder-Maas (Rijkswaterstaat WVL)
ir. P. Goessen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
dr. ir. J. van de Graaff (TU Delft)

ir. R.-J. Lenselink (Waterschap Scheldestromen)
dr. ir. J.M. van Loon-Steensma (Wageningen University and Research)
dr. B. van Maren (Deltares)
ir. S. Nurmohamed (Nisa Nurmohamed Advies)
ing. A. Provoost (Kustadvies Zeeland)
drs. E. Reincke (Wetterskip Fryslân)
dr. J.M. Slinger (TU Delft)
dr. A.J.F. van der Spek (Deltares)
dr. ir. H.J. Steetzel (Arcadis)
drs. A. Stolk (Rijkswaterstaat Zee en Delta)
dr. ir. J.S.M. van Thiel de Vries (Boskalis Westminster)

dr. ir. M.A. Van (Deltares)

 

Werkgroepsecretaris is mevrouw R.(Rena) Hoogland, MSc van  Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.

email: rena.hoogland at rws.nl

tel: 06-21479041