Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Werkgroep Kust

De Werkgroep Kust richt zich op de Nederlandse kust langs de Noordzee, Waddenzee en estuaria. Belangrijke aandachtspunten zijn de zandige duinenkust en de interactie van bodem en water met de zeeweringen (de harde keringen), zoals het landelijk suppletiebeleid, risicobeheersing in kustplaatsen, kennisontwikkeling over duinafslag en de versterking projecten langs de kust, afleiding van randvoorwaarden langs de kust en de nieuwe normering.

Vergaderschema

  • 7 november 2017 - 13:00-16:00 uur - Delft, TU
  • 13 september 2017 - hele dag - Lelystad, projectkantoor Marker Wadden
  • 6 juni 2017 - 10:00 - 13:00 uur - Delft
  • 4 mei 2017 - 12:00-16:00 uur - Utrecht Jaarbeurs Vergadercentrum (samen met ENW-R)
  • 21 maart 2017 - 10:00-13:00 uur - Delft, TU
  • 25 januari 2017 - 13:00-16:00 - Delft, Tijdelijke locatie Hoogheemraadschap Delfland

Samenstelling

De Werkgroep Kust bestaat uit de volgende leden:

prof. dr. ir. S.G.J. Aarninkhof (TU Delft, voorzitter)
ir. J. van Dansik (Hoogheemraadschap van Delfland)

drs. C. van Gelder-Maas (Rijkswaterstaat WVL)
ir. P. Goessen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
dr. ir. J. van de Graaff (TU Delft)

ir. R.-J. Lenselink (Waterschap Scheldestromen)
dr. ir. J.M. van Loon-Steensma (Wageningen University and Research)
dr. B. van Maren (Deltares)
ir. S. Nurmohamed (Nisa Nurmohamed Advies)
ing. A. Provoost (Kustadvies Zeeland)
drs. E. Reincke (Wetterskip Frysl├ón)
dr. J.M. Slinger (TU Delft)
dr. A.J.F. van der Spek (Deltares)
dr. ir. H.J. Steetzel (Arcadis)
drs. A. Stolk (Rijkswaterstaat Zee en Delta)
dr. ir. J.S.M. van Thiel de Vries (Boskalis Westminster)

dr. ir. M.A. Van (Deltares)

 

Werkgroepsecretaris is mevrouw R.(Rena) Hoogland, MSc van  Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.

email: rena.hoogland at rws.nl

tel: 06-21479041