Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Kerngroep

De Kerngroep van het ENW bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 leden, onder wie de voorzitter en de voorzitters van de werkgroepen. De samenstelling van de Kerngroep is divers. Enkele leden werken bij een onderzoeksinstituut of als hoogleraar aan een universiteit; andere leden zijn op directieniveau werkzaam bij een overheidsorganisatie met verantwoordelijkheid voor beleid of beheer. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGWB) neemt als waarnemer deel aan de overleggen.

Onafhankelijkheid is een voorwaarde

Onafhankelijkheid is een voorwaarde. Alle leden zijn lid op persoonlijke titel en hebben geen zitting als vertegenwoordiger van de organisatie waarvoor zij werken. Voor de leden van de Kerngroep geldt een zittingstermijn van 4 jaar. Zij worden (her)benoemd door DGWB namens de minister op voordracht van het ENW.

Bundeling van wetenschap en praktijk

De Kerngroep bundelt de wetenschap en de praktijkervaring van waterveiligheid. Zoals:

  • De fysieke kant zoals kustwaterbouwkunde en morfologie, rivierwaterbouwkunde en morfologie, ecologie, hydrologie, geotechniek, probabilistisch ontwerpen, risicoanalyse.
  • De maatschappelijke kant zoals de economische en financiële aspecten van waterveiligheid, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, risicobeleving.
  • Het beheer en onderhoud zoals dijkbeheer, kustbeheer, aanleg en onderhoud van grondconstructies, aanleg en onderhoud van kunstwerken.

Taken Kerngroep

De Kerngroep is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de adviezen van het ENW. Daarnaast heeft de Kerngroep verschillende organisatorische taken die te maken hebben met de kwaliteit en het functioneren van de werkgroepen en het ENW als expertisenetwerk.

Vergaderschema 2020

  • 13 februari - middag - Utrecht
  • 23 april - ochtend - online
  • 2 juli - middag - online
  • 24 september - middag - online
  • 19 november - ochtend - Utrecht

 
Samenstelling Kerngroep

De huidige Kerngroep bestaat uit de volgende leden:

 

dr. ir. G.M. van den Top

Gerhard van den Top is dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Sinds het najaar van 2019 is hij voorzitter van het ENW.

Gerhard van den Top

 

 

 

 

 

 

prof. dr. ir. S.G.J. Aarninkhof

Stefan Aarninkhof is hoogleraar Kustwaterbouwkunde aan de TU Delft en voorzitter van de werkgroep Kust. Daarvoor heeft in verschillende functies gewerkt bij Delft Hydraulics (tegenwoordig Deltares) en Boskalis, onder meer als Programma Manager bij de Stichting EcoShape Building with Nature. Hij is lid van de Kerngroep sinds 2016.

Stefan Aarninkhof

 

 

 

 

 

 

 

dr. ir. P. van den Berg

Peter van den Berg is verantwoordelijk voor de kennis(ontwikkeling) op het gebied van waterbouw en geotechniek bij Deltares. Hij is sinds 2008 lid van de Kerngroep en voorzitter van de werkgroep Techniek.

Peter van den Berg

 

 

 

 

 

 

G.L. Veerbeek

Louise Veerbeek is hoofd Waterveiligheid bij de directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als waarnemer namens het directoraat-generaal Water en Bodem is zij lid van de Kerngroep.

 

prof. dr. S.J.M.H. Hulscher

Suzanne Hulscher is hoogleraar Waterbeheer en watersystemen aan de Universiteit Twente. Zij is lid van het ENW sinds 2017 en voorzitter van de werkgroep Rivieren

Suzanne Hulscher

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr. ir. B.J.J.M. van den Hurk

Bart van den Hurk is werkzaam bij Deltares als strategisch onderzoeksadviseur op gebied van weer en klimaat en is hoogleraar Climate Interactions with the socio-ecological system aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van den Hurk is lid van de Kerngroep vanaf september 2018.

Bart van den Hurk

 

 

 

 

 

 

prof. dr. ir. S.N. Jonkman

Bas Jonkman is hoogleraar Integrale Waterbouwkunde aan de TU Delft en verbonden als strategisch adviseur aan Rijkswaterstaat. Hij is lid van de Kerngroep sinds 2012.

Bas Jonkman

 

 

 

 

 

 

prof. dr. ir. M. Kok

Matthijs Kok is hoogleraar Waterveiligheid (deeltijd, 2 dagen per week) aan de TU Delft en wetenschappelijk adviseur bij HKV Lijn in Water. Hij is sinds 1992 betrokken bij de werkgroepen van het ENW en als voorzitter van de werkgroep Veiligheid is hij lid van de Kerngroep.

Matthijs Kok

 

 

 

 

 

 

 

ir. B.W.A.H. Parmet

Bart Parmet is directeur bij de Provincie Overijssel. Hij heeft daarvoor in verschillende functies bij Rijkswaterstaat en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gewerkt, als secretaris van de Deltacommissie en als directeur bij de Deltacommissaris. Parmet is plaatsvervangend voorzitter van het ENW.

Bart Parmet

 

 

 

 

 

drs. J.H.M. de Ruig

Joost de Ruig is hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Hij werkte eerder bij Rijkswaterstaat, bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij is lid van het ENW sinds januari 2013.

Joost de Ruig

 

 

 

 

 

 


drs. L.A.J. Smit

Leo Smit is Directeur Watersysteem en Keringen bij Waterschap Aa en Maas. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij Rijkswaterstaat en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij is lid van het ENW sinds februari 2019.
Leo Smit

 

 

 

 

 

ir. R.H. van Waveren

Harold van Waveren is strategisch adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. In die functie adviseert hij de directeur-generaal en het bestuur van RWS over de te voeren strategie op het gebied van waterveiligheid.

Harold van Waveren

 

 

 

 

 


ir. M. Hazelhoff (ENW-coördinator)

Marieke Hazelhoff studeerde civiele techniek aan de TU Delft en werkt als adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. Zij is vanaf juni 2018 ENW-coördinator.

Marieke Hazelhoff

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens ENW-coördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel: 06-46935746