Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Kerngroep

De Kerngroep van het ENW bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 leden, onder wie de voorzitter en de voorzitters van de werkgroepen. De samenstelling van de Kerngroep is divers. Enkele leden werken bij een onderzoeksinstituut of als hoogleraar aan een universiteit; andere leden zijn op directieniveau werkzaam bij een overheidsorganisatie met verantwoordelijkheid voor beleid of beheer. Ook DGWB is lid van de Kerngroep; een vertegenwoordiger neemt als waarnemer deel aan de overleggen.

Onafhankelijkheid is een voorwaarde

Onafhankelijkheid is een voorwaarde. Alle leden zijn lid op persoonlijke titel en hebben geen zitting als vertegenwoordiger van de organisatie waarvoor zij werken. Voor de leden van de Kerngroep geldt een zittingstermijn van 4 jaar. Zij worden (her)benoemd door DGWB namens de minister op voordracht van het ENW.

Bundeling van wetenschap en praktijk

De Kerngroep bundelt de wetenschap en de praktijkervaring van waterveiligheid. Zoals:

  • De fysieke kant zoals kustwaterbouwkunde en morfologie, rivierwaterbouwkunde en morfologie, ecologie, hydrologie, geotechniek, probabilistisch ontwerpen, risicoanalyse.
  • De maatschappelijke kant zoals de economische en financiële aspecten van waterveiligheid, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, risicobeleving.
  • Het beheer en onderhoud zoals dijkbeheer, kustbeheer, aanleg en onderhoud van grondconstructies, aanleg en onderhoud van kunstwerken.

Taken Kerngroep

De Kerngroep is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de adviezen van het ENW. Daarnaast heeft de Kerngroep verschillende organisatorische taken die te maken hebben met de kwaliteit en het functioneren van de werkgroepen en het ENW als expertisenetwerk.

 

Vergaderschema

  • 15 februari 2018 - middag - Epe
  • 28 maart 2018 - ochtend - Den Haag
  • 23 mei 2018 - ochtend - Den Haag
  • 28 juni 2018 - middag - Utrecht (optioneel)
  • 12 september 2018 - middag - Den Haag
  • 8 november 2018 - middag - Utrecht


Samenstelling Kerngroep

De huidige ENW-Kerngroep bestaat uit de volgende leden:

 

ir. H.H.G. Dijk (voorzitter)

Herman Dijk Herman Dijk is dijkgraaf van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (waarnemend directeur-generaal Water) en Rijkswaterstaat (Directeur Water) en was hij werkzaam bij de Provincie Noord-Brabant. Sinds 1 januari 2018 is hij voorzitter van het ENW.

 

 

prof.dr.ir. S.G.J. Aarninkhof

Aarninkhof2014zw2Stefan Aarninkhof is hoogleraar Kustwaterbouwkunde aan de TU Delft en voorzitter van de Werkgroep Kust. Daarvoor heeft in verschillende functies gewerkt bij Delft Hydraulics (tegenwoordig Deltares) en Boskalis, onder meer als Programma Manager bij de Stichting EcoShape Building with Nature. Hij is lid van de Kerngroep sinds 2016.

 

 

dr.ir. P. van den Berg

petervdberg

Peter van den Berg is verantwoordelijk voor de kennis(ontwikkeling) op het gebied van waterbouw en geotechniek bij Deltares. Hij is sinds 2008 lid van de Kerngroep en voorzitter van de Werkgroep Techniek.


drs. M.J.C. Busch

mattie busch

Mattie Busch is hoofd Waterveiligheid bij de directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als waarnemer namens het directoraat-generaal Water en Bodem is hij lid van de Kerngroep.

 

prof.dr. S.J.M.H. Hulscher

Suzanne Hulscher webSuzanne Hulscher is hoogleraar Waterbeheer en watersystemen aan de Universiteit Twente. Zij is lid van het ENW sinds 2017 en voorzitter van de werkgroep Rivieren.

 

 

prof.dr.ir. S.N. Jonkman

Professor Bas Jonkman web

Bas Jonkman is hoogleraar Integrale Waterbouwkunde aan de TU Delft en verbonden als strategisch adviseur aan Rijkswaterstaat. Hij is lid van de Kerngroep sinds 2012. Daarnaast is hij lid van de Werkgroep Veiligheid.


prof.dr.ir. M. Kok

M-Kok

Matthijs Kok is wetenschappelijk adviseur bij HKV Lijn in Water en hoogleraar Waterveiligheid (deeltijd, 2d/w) aan de TU Delft. Hij is sinds 1992 betrokken bij de werkgroepen van het ENW en als voorzitter van de Werkgroep Veiligheid is hij lid van de ENW-Kerngroep.


ir. B.W.A.H. Parmet

Bart ParmetBart Parmet is directeur bij de Provincie Overijssel. Hij heeft daarvoor in verschillende functies bij Rijkswaterstaat en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gewerkt en als secretaris van de Deltacommissie en als directeur bij de Deltacommissaris vorm gegeven aan het Deltaprogramma.

 drs. J.H.M. de Ruig

Joost de Ruig aangepast1

Joost de Ruig is Directeur Water bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Hij is lid van het ENW sinds januari 2013.prof.dr.ir. H.J. de Vriend

H.J. de VriendHuib de Vriend is onafhankelijk adviseur, oud-hoogleraar Rivierwaterbouwkunde aan de TU Delft en oud-directeur Kennis van Deltares en de Stichting EcoShape. Hij is vanaf de oprichting lid van het ENW. 

drs. E. Wagener

Erik Wagener aangepast2Erik Wagener is directielid bij Waterschap Drents Overijsselse Delta en die hoedanigheid inhoudelijk verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van taken voor waterveiligheid en watersysteem. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij gemeenten en provincies. Hij is lid van het ENW sinds september 2015.


ir. R.H. van Waveren

HaroldvanWaveren

Harold van Waveren is strategisch adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. In die functie adviseert hij de DG en het bestuur van RWS over de te voeren strategie op het gebied van waterveiligheid; onder andere de implementatie van de nieuwe normen, kennis, crisisbeheersing en operationeel beheer.


ir. D. de Bake (ENW-coördinator)

Don de BakeDon de Bake rondde zijn opleiding Civiele Techniek in 2000 af en werkte daarna aan waterveiligheid bij respectievelijk de provincie Noord-Brabant, Waternet en Rijkswaterstaat. Don was eerder secretaris van de ENW werkgroep veiligheid en is sinds mei 2014 ENW-coördinator.

contactgegevens ENW-coördinator:
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel: 06-30389143