Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

ENW-dag 2015

Met een kleine 200 aanwezigen was het prettig druk op de ENW-dag in congrescentrum de ReeHorst in Ede. Hoewel het officiële programma pas om half elf van start ging, druppelden de eerste mensen al rond negen uur binnen en waren de foyers snel gevuld. Het plenaire gedeelte vond een verdieping lager plaats in het theater Cerise. Na een welkomstwoord van ENW-coördinator Don de Bake nam ENW-voorzitter Gert Verwolf het woord.

Tien jaar ENW
Verwolf blikte in een geestig betoog terug op tien jaar ENW. Hij vertelde onder meer over de overgang van TAW naar ENW, de betrokkenheid bij de Marsroute die nog steeds nauwgezet wordt gevolgd en de vele belangrijke adviezen die in de loop der jaren zijn gegeven over bijvoorbeeld VNK en het Deltaprogramma. Sinds 2005 zijn er jaarlijks gemiddeld tien adviezen gegeven, met vorig jaar een uitschieter naar achttien. Ook in 2015 komt het aantal adviezen ruim over de tien uit. Grootste adviesvrager is DGRW, maar het aandeel van anderen, zoals waterschappen, neemt de laatste jaren sterk toe. Actuele thema’s in 2015 zijn onder meer de betrokkenheid van het ENW bij WTI2017 en het Ontwerpinstrumentarium, HWBP, de Projectoverstijgende Verkenningen, de Taskforce Deltatechnologie en de actualisatie van Grondslagen voor Waterkeren. Conclusie: “We zijn van cruciaal belang!” Na de presentatie bedankte De Bake Verwolf hartelijk voor tien jaar voorzitterschap en de belangrijke rol die hij nog steeds speelt.

 

Marsroute

 

Dijken van Nederland

“Eén van de best bewaarde geheimen is dat Deltares meer kan dan techniek alleen”, zo opende landschapsarchitect Maaike Bos van Deltares de lezing die ze samen met Eric-Jan Pleijster van LOLA landscape architects gaf. Het bewijs is het indrukwekkende boekwerk Dijken van Nederland dat Pleijster en zijn collega Van der Veeken met hulp van Bos maakten. Aan de hand van ‘de eerste dijkenkaart van Nederland’, schitterende foto’s en persoonlijke verhalen toont de atlas de cultuurhistorische waarde van onze dijken, het landschap eromheen en de mensen die er wonen en recreëren. Pleijster: “Het is een ode aan de dijk die zich al 2000 jaar in Nederland aan het ontwikkelen is.” Om het boek te maken kocht Pleijster een jeep en reed hij meer dan 10.000 km over alleen maar dijken. Dat het boek populair is, blijkt niet alleen uit de kleine enquête die hij hield onder de aanwezigen – ruim de helft heeft het boek al in bezit – maar vooral ook uit de media-aandacht die het genereerde. Zowel het NOS Journaal als Radio 1 maakten items over de atlas die maar liefst vijf sterren kreeg in de Volkskrant.

 

LOLA

 

Waterveiligheidsbeleid

Na zijn felicitaties voor tien jaar ENW vertelde Roald Lapperre dat het kopen van de Dijken-atlas ongeveer het eerste was wat hij deed toen hij in functie was. De kersverse Directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid ging in zijn toespraak in op de stand van zaken rond het waterveiligheidsbeleid en de rol van het ENW hierin. “Sober, gezaghebbend en efficiënt: het ENW heeft in de afgelopen tien jaar regelmatig belangrijke adviezen gegeven over waterveiligheid. Ook bij het Deltaprogramma speelt het ENW een heel belangrijke rol.” “Het is voor de minister van belang dat het ENW adviezen uitbrengt die boven twijfel zijn verheven. Op die manier kan het ENW ook de minister in een discussie met de Tweede Kamer helpen, zoals bij de Hondsbossche Zeewering is gebeurd. Bij complexe vraagstukken, zoals het nieuwe Wettelijk Toetsinstrumentarium, is het verstandig als het ENW niet op het eind adviseert, maar al eerder in het proces over te maken keuzes kan adviseren. Dat is ook wat het ENW nu doet. Kortom: hou dat vast! We hebben tien nog belangrijkere jaren voor de boeg. Daar hebben we het ENW hard bij nodig.”

 

Informatiemarkt

Tijdens het lunchuur tussen het plenaire gedeelte en de werkgroepen ging de informatiemarkt van start. In tien stands presenteerden even zoveel organisaties en projecten zichzelf. Naast het ENW zelf gingen de Helpdesk Water, het project Herstructurering Leidraden, WTI software, Informatiehuis Water, de Taskforce Deltatechnologie, STOWA, VP Delta en Floodproof Holland, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het project Kustgenese 2.0/De Zandmotor in dialoog met de aanwezigen. De informatiemarkt werd onder het genot van een broodje, maar ook na afloop van het officiële gedeelte met een glaasje in de hand goed bezocht.

 

HelpDesk Water

 

Parallelle workshops

Het programma werd ’s middags voortgezet met een drietal workshops. Deelnemers moesten vooraf aangeven of ze terecht wilden bij ‘Het nieuwe toetsen’ of ‘Het nieuwe ontwerpen’ die elk twee keer werden gegeven,of bij GRADE (Generator of Rainfall And Discharge Extremes) dat alleen in de tweede ronde op het programma stond. In ‘Het nieuwe toetsen' gaven Harry Stefess en Hoite Detmar van RWS WVL (1e ronde) en Robert Slomp van RWS WVL en Han Knoeff van Deltares (2e ronde) de huidige technische stand van zaken en ontwikkelingen van het Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 weer. In de werkgroep 'Het nieuwe ontwerpen’ nam Bob van Bree van het Kennisplatform Risicobenadering de deelnemers mee in een ontwerp-casus, met daarin als centrale thema’s de nieuwe norm en het Ontwerpinstrumentarium. In de workshop ‘GRADE’ lichtten Rita Lammersen van RWS WVL,Jules Beersma van KNMI en Mark Hegnauer van Deltares gezamenlijk toe hoe deze nieuwe methode om extreme afvoeren op de grote rivieren te berekenen eruitziet en wat de grootste verschillen zijn met de huidige methode.

 

GRADE

 

Afsluitend

Op de afsluitende borrel toonden de aanwezigen zich zeer tevreden over de ENW-dag en de organisatie. “Leuk en afwisselend”, werd veel gehoord. “Vooral Dijken van Nederland had voor een leuke insteek gekozen.” Een medewerker van het Hoogwaterbeschermingsprogramma vatte de dag mooi samen: “Goede opzet, leuke sprekers, de juiste mensen aanwezig en steeds beter bezocht!”

 

De cartoons op deze pagina zijn gemaakt door Loko Cartoons  
LoKo Logo met tekst