Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Infostroom november 2020

De Infostroom van november 2020, nummer 25, bevat de volgende artikelen:

  • Gerhard van den Top een jaar voorzitter
  • Concrete kansen voor Beter Leren Keren, vervolg op het eerdere advies
  • Living Lab in Hedwige Polder biedt ruimte aan experimenten met dijk
  • Kennisstrategie en I-STORM moeten stormvloedkeringen veilig houden
  • Twee nieuwe adviezen: Glas als waterkerend element en Handreiking meetnetten en grondwatermonitoring voor piping

En daarnaast een kennismaking met drie nieuwe leden.