Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

AANMELDING ENW-DAG 11 JULI 2019 CARLTON BEACH HOTEL SCHEVENINGEN

Ik kom graag naar de ENW-dag:
Ongeldige invoer

Vul a.u.b. uw naam in.

Vul a.u.b. de naam van uw organisatie in.

Vul a.u.b. uw e-mailadres in.

Inloop vanaf 10.00 uur

OCHTEND

10:30 - 10:45 Opening door dagvoorzitter Joost de Ruig (waarnemend voorzitter ENW)

10:45 - 11:15 Terugblik en vooruitkijken op het ENW

11:15 - 12:00 Cyberdreigingen en safety, nu en in de toekomst, door Jeroen Gaiser (RWS CIV)

12:00 - 12:45 Omgaan met nieuwe kennis en inzichten in de (voorbereiding op) uitvoering van projecten, door Martin Schepers (WSRL / POVM)

LUNCH 12.45 -13.45 uur

MIDDAGSESSIES

1e ronde 13:45-14:30 uur (voor iedere ronde één keuze maken, zie onder de toelichting)

Sessie 1

Kennis van zandige waterkeringen: ontwikkelingen en uitdagingen, door Henk Steetzel (Arcadis)
Het idee zou kunnen bestaan dat beoordeling van duinwaterkeringen volledig onder controle is. Dit is ook zo voor een standaard duin van voldoende omvang. Belangrijke uitdagingen liggen er echter nog op het moment dat duinen iets minder robuust en hoog zijn, zich constructies in het zandige profiel bevinden (zoals in de kustplaatsen) en/of er sprake is van grotere langsvariaties in zowel de sterkte als de hydraulische belasting. Ook liggen er nog vragen over de wijze waarop moet worden omgegaan met voorlanden zoals aanwezig op de Waddeneilanden. Het overstappen op een nog meer op fysische modellering gebaseerd modelinstrumentarium kan hiertoe een oplossing zijn. In de presentatie zullen deze uitdagingen en de voorziene ontwikkelingen worden toegelicht en wordt ook stilgestaan bij het ontwerp van een nog in te richten prototype proef. Ook bestaat natuurlijk de mogelijkheid tot het aanreiken van suggesties en input ten aanzien van het beoogde experiment.

Sessie 2

Als de dijken breken ... alle hens aan dek in de derde laag!, door Raymond de Landmeter (HHNK), Gertjan Winter (Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland) en Ronald Hössen (Veiligheidsregio Noofd-Holland Noord)
[toelichting volgt nog]

Sessie 3

Building with Nature: hoe begroeide voorlanden bijdragen aan waterveiligheid, door Vincent Vuik (HKV lijn in water /TU Delft)
In deze sessie bespreken we hoe begroeide voorlanden, zoals kwelders, schorren en rietlanden, kunnen bijdragen aan het reduceren van overstromingsrisico’s. Recent wetenschappelijk onderzoek in het BE SAFE project (www.citg.tudelft.nl/be-safe) heeft veel inzicht opgeleverd in golfdemping door voorlanden, wanneer begroeiing op het voorland daar een aanvullende bijdrage aan kan leveren, en hoe onzekerheden doorwerken in de faalkans van een dijk met voorland. Ook geotechnische faalmechanismen, zoals macrostabiliteit en piping, kunnen worden aangepakt met voorlanden. De effectiviteit varieert echter sterk van locatie tot locatie, en van het ene tot het andere type vegetatie. In de presentatie zal uitgelegd worden welke factoren bijdragen aan de effectiviteit, en hoe dit mee te nemen is in een toets op maat of in het ontwerp van een dijkverbetering. Ook discussie zal een plek krijgen, bijvoorbeeld over uitdagingen rond implementatie in de zone buiten het beheersgebied van het waterschap, soms zelfs in Natura2000 gebied.

Sessie 4

Expert judgement bij het beoordelen van waterkeringen, door Astrid Labrujere en Deon Slagter (RWS WVL)
In deze sessie laten we zien welke rol expert judgement kan hebben in de beoordeling van waterkeringen. Heeft het bijvoorbeeld zin om experts in de beoordelingstrategie al mee te laten denken? En hoe kom je tot een goede toets op maat op basis van expert judgement? Kun je met experts zeer kleine kansen inschatten? En is meer of juist minder expert judgement gewenst in de beoordeling van dijken? Kom naar deze workshop en we horen graag jouw expert judgement over dit onderwerp!

Ongeldige invoer

2e ronde 14:45-15:30 uur
Ongeldige invoer

15:30 - 16:30 Borrel