Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Adviezen 2013

Advies concept-Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen

Aan Directoraat-Generaal Ruimte en Water, 12 februari 2013

Bij dit advies hoort de bijlage Bijlage pipingvoorbeeld

Advies Ontwerprichtlijn stabiliteitsschermen in primaire waterkeringen

Aan Waterschap Rivierenland, 8 maart 2013

Advies Parkeergarage Scheveningen voor Hoogheemraadschap van Delfland

Aan Hoogheemraadschap van Delfland, 21 mei 2013

Advies Prioriteringsmethode nHWBP

Aan Programmabureau nHWBP, 21 juni 2013

Advies Geavanceerde toets Zwartemeerdijk

Aan Waterschap Zuiderzeeland, 21 juni 2013

Advies Ontwerp Markermeerdijken

Aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 28 juni 2013

Advies Plan van aanpak vervolgonderzoek Dijken op Veen

Aan Programmabureau HWBP-2 en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 28 juni 2013

Advies GRADE

Aan Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, 12 augustus 2013

Advies Corrosietoeslag damwanden

Aan Programmabureau HWBP-2 en Waterschap Rivierenland, 3 september 2013

Advies Corrosietoeslag damwanden

Aan Directoraat-Generaal Ruimte en Water, 3 september 2013

Advies Plan van aanpak aantonen overslagbestendigheid Afsluitdijk

Aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland, 7 oktober 2013

Advies Kwaliteitsborging uitwerking nieuwe normering

Aan Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, 25 oktober 2013