Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Adviezen 2013

Advies concept-Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen
Bijlage pipingvoorbeeld
Aan Directoraat-Generaal Ruimte en Water, 12 februari 2013

Advies Ontwerprichtlijn stabiliteitsschermen in primaire waterkeringen
Aan Waterschap Rivierenland, 8 maart 2013

Advies Parkeergarage Scheveningen voor Hoogheemraadschap van Delfland
Aan Hoogheemraadschap van Delfland, 21 mei 2013

Advies Prioriteringsmethode nHWBP
Aan Programmabureau nHWBP, 21 juni 2013

Advies Geavanceerde toets Zwartemeerdijk
Aan Waterschap Zuiderzeeland, 21 juni 2013

Advies Ontwerp Markermeerdijken
Aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 28 juni 2013

Advies Plan van aanpak vervolgonderzoek Dijken op Veen
Aan Programmabureau HWBP-2 en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 28 juni 2013

Advies GRADE
Aan Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, 12 augustus 2013

Advies Corrosietoeslag damwanden
Aan Programmabureau HWBP-2 en Waterschap Rivierenland, 3 september 2013

Advies Corrosietoeslag damwanden
Aan Directoraat-Generaal Ruimte en Water, 3 september 2013

Advies Plan van aanpak aantonen overslagbestendigheid Afsluitdijk
Aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland
7 oktober 2013

Advies Kwaliteitsborging uitwerking nieuwe normering
Aan Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, 25 oktober 2013