Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Adviezen 2012

Advies Deltadijken

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 14 februari 2012

Advies Pipingregels zee- en meerdijken

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 20 april 2012

Advies Vervanging TR Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken door EurOTop 2007

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 9 juli 2012

Advies Review Vanmarcke

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 6 september 2012

Advies 13 Kustplaatsen

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 19 oktober 2012

Advies Concept-Technisch Rapport Duinwaterkeringen en Hybride Keringen

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 19 oktober 2012

Advies Concept-WTI 2011

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 22 oktober 2012

Advies Dijken op veen eindrapport 2012

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 30 november 2012

Aanbiedingsbrief en notitie Meerlaagsveiligheid nuchter bekeken

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water en deltacommissaris, 30 november 2012

Advies Concept-Technische Rapporten

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 14 december 2012