Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Adviezen 2011

Advies Technisch rapport bekledingen
Aan DG Water, 17 januari 2011

Advies National Kader Kust
Aan DG Water, 19 april 2011
bijlage: Reactie ENW kust op NKK

Advies SBW-projectplan
Aan DG Water, 24 april 2011

Advies Plan van aanpak praktijkonderzoek dijken op veen
Aan Rijkswaterstaat Waterdienst, 8 juli 2011

Advies Ontwerprandvoorwaarden versterking Havendijk Den Oever
Aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat Waterdienst/Hoogwaterbeschermingsprogramma, 8 juli 2011
bijlage: memo Semi-probabilistische rekenmethode voor dijkversterking Den Oever

Advies Kwaliteit en kennisborging
Aan Ministerie van Infastructuur en Milieu, 8 juli 2011
Deze brief is separaat toegezonden aan:
DG Water, mevrouw ir. A.G. Nijhof en aan de voorzitter van het bestuur van de Unie van Waterschappen de heer P. Glas

Advies rapporten WV21, MKBA en SLA
Aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 27 september 2011