Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Adviezen 2011

Advies Technisch rapport bekledingen

Aan directoraat-generaal Water, 17 januari 2011

 

Advies National Kader Kust

Aan directoraat-generaal Water, 19 april 2011


bijlage: Reactie ENW kust op NKK

 

Advies SBW-projectplan

Aan directoraat-generaal Water, 24 april 2011

 

Advies Plan van aanpak praktijkonderzoek dijken op veen

Aan Rijkswaterstaat Waterdienst, 8 juli 2011

 

Advies Ontwerprandvoorwaarden versterking Havendijk Den Oever

Aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat Waterdienst/Hoogwaterbeschermingsprogramma, 8 juli 2011

bijlage: memo Semi-probabilistische rekenmethode voor dijkversterking Den Oever

 

Advies Kwaliteit en kennisborging

Aan ministerie van Infastructuur en Milieu, 8 juli 2011

Deze brief is separaat toegezonden aan:
directoraat-generaal Water, mevrouw ir. A.G. Nijhof en aan de voorzitter van het bestuur van de Unie van Waterschappen de heer P. Glas

 

Advies rapporten WV21, MKBA en SLA

Aan ministerie van Infrastructuur en Milieu, 27 september 2011