Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Adviezen 2008

Advies Projectplan voor het project ‘Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011'
Aan Directoraat-Generaal Water, 22 december 2008

Advies Reststerkte Wieringermeerdijk
Aan Directoriaat-Generaal Water, Hoogwaterbeschermingsprogramma en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 7 december 2008

Brief Rol van het ENW bij het borgen van de producten van de Taskforce Management Overstromingen (TMO)
Aan Directoraat-Generaal Water, 8 december 2008

Advies Toetsinstrumentarium C-keringen
Aan Directoraat-Generaal Water, 17 november 2008

Advies Toekomstig suppletievolume voor de Nederlandse kust
Aan Directoraat-Generaal Water, 17 november 2008

Advies Methode vaststelling en toetsing afslagcontouren
Aan Directoraat-Generaal Water, 14 november 2008

Advies Compartimenteringsstudie
Aan Directoraat-Generaal Water, 26 september 2008

Verzoek om advies waterveiligheidsbeleid (WV 21)
Aan Directoraat-Generaal Water, 23 juni 2008

Advies Onbedijkte Maas
Aan Directoraat-Generaal Water, 27 april 2008

Inbreng voor de Deltacommissie (Staatscommissie Duurzame Kustontwikkeling)
Aan de Deltacommissie, 10 april 2008

Aanvullend advies Hondsbossche en Pettemer Zeewering
Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 10 maart 2008

Advies Verzekeren tegen overstromingen
Aan Directoraat-Generaal Water, 5 maart 2008

Advies Worst Credible Flood
Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 25 februari 2008

Advies Innovatieve technieken voor dijkversterking
Aan Directoraat-Generaal Water, 25 februari 2008

Bevestiging advies over de veiligheidssituatie van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering
Aan Directoraat-Generaal Water, 14 februari 2008

Advies Robuust Ontwerpen in de Leidraad Rivieren
Aan de Gelderse Milieufederatie, 14 februari 2008

Brief Toepassing schematiseringsfactor Overdiepse Polder
Aan de Provincie Noord-Brabant, 12 februari 2008