Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Adviezen 2006 en 2005

Advies Hydraulische ontwerprandvoorwaarden spuicomplex Afsluitdijk

Aan Rijkswaterstaat Bouwdienst, 8 november 2006

 

Bevindingen van het ENW over de conceptvoortgangsbrief Verkenning Waterveiligheid 21e eeuw

Aan directoraat-generaal Water, 7 november 2006

 

Oordeel over de toetsing en de achterlandstudie Afsluitdijk

Aan Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, 31 mei 2006

 

Aandachtspunten voor het vervolg van Ruimte voor de Rivier

Aan directoraat-generaal Water, 23 februari 2006

 

Advies Onderzoeksprogramma Hoogwaterbescherming en Kust 2006

Aan directoraat-generaal Water, 10 november 2005

 

Bevindingen van het ENW over de conceptrapportage Veiligheid Nederland in Kaart, tussenstand van het onderzoek naar overstromingsrisico's in Nederland

Aan directoraat-generaal Water, 7 oktober 2005

 

Advies voor de overgangsperiode tussen afronding van en mogelijk vervolg op het project Veiligheid Nederland in Kaart

Aan directoraat-generaal Water, 29 augustus 2005

 

Advies over de veiligheidsbenadering voor de Leidraad Rivieren

Aan directoraat-generaal Water, 1 augustus 2005