Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

De Rijnafvoer bij Lobith is een belangrijk gegeven voor berekeningen met betrekking tot veiligheid tegen overstroming in Nederland. Een vraag die daarbij telkens opkomt, is of die afvoer een bovengrens (soms ‘fysisch maximum’ of ‘hydraulisch maximum’ genoemd) kent, met als logische vervolgvragen waar die bovengrens dan ligt en waarom de afvoer niet groter kan worden. Om daarover zinvol te kunnen adviseren, heeft het ENW inzicht nodig in de wijze waarop extreme hoogwaters in het Rijnstroomgebied tot stand komen en wat er onderweg naar Lobith met het water gebeurt. Vandaar dat het ENW zelf een korte studie heeft uitgevoerd, waarvan de publicatie Heeft de Rijnafvoer bij Lobith een maximum? het resultaat is.