Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Advies overstromingskansen

Begin februari heeft het ENW het advies ‘Overstromingskansen’ en de bijbehorende achtergrondrapportage ‘Naar geloofwaardige overstromingskansen’ het licht doen zien. Dit advies is geschreven op verzoek van directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) en de beheerders.

De adviesvraag merkt op dat de eerste beoordelingsronde wordt gezien als leerperiode voor de nieuwe veiligheidsbenadering. DGWB, de Unie van Waterschappen, het programmabureau HWBP en de ILT willen deze ervaringen gebruiken om de processen en instrumenten voor het beoordelen en ontwerpen (het BOl 2023) te verbeteren. Het ENW is gevraagd te adviseren welke elementen belangrijk zijn om op korte en middellange termijn op te pakken en daarbij aandacht te besteden aan ontwerp- en beoordelingsprocessen, instrumenten, aansluiting op werkprocessen bij de beheerders en regelgeving.