Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Advies versnelde zeespiegelstijging

Stefan Aarninkhof

Klimaatverandering heeft effect op de waterveiligheid. De deltacommissaris en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroegen het ENW om advies; hoe lang kunnen we doorgaan met de huidige waterveiligheidsstrategieën en waar zitten zogenaamde kantelpunten? Co-auteur van het advies en voorzitter van de werkgroep Kust, prof.dr.ir. Stefan Aarninkhof, vertelt.

“Omdat de impact van zeespiegelstijging impact heeft op alle watersystemen, hebben we gekozen voor een bredere aanpak. We organiseerden expert-sessies met alle werkgroepen, aangevuld met verschillende experts. Dat was ontzettend verrijkend. De eerste sessie gingen we in op de grootste onzekerheden in de huidige waterveiligheidsstrategieën, bij verschillende zeespiegelstijgingscenario’s. In de tweede sessie gingen we uit van een scenario van twee meter zeespiegelstijging en een stijgsnelheid van 20 mm per jaar. We hebben daar bewust geen jaartal of tijd aan gekoppeld, omdat we weten dat we sowieso een keer met dit scenario te maken krijgen. Dat bracht een prettige focus.

Kennisleemtes

In het advies is zo concreet mogelijk gemaakt wat we wel weten en wat nog niet. Zo weten we bijvoorbeeld dat vanaf een stijgsnelheid van 6 tot 10 mm per jaar de getijdeplaten in de Waddenzee niet meer volledig meegroeien met de stijgende zeespiegel. Maar er is nog een heleboel wat we niet weten. Hoe lang kunnen we bijvoorbeeld nog doorgaan met het suppleren van de kust of het verhogen van dijken? En welke effecten heeft dat economisch, ruimtelijk en ecologisch?”

Call-to-action

Belangrijkste boodschap in het advies is dat we in geen van de gevallen op onze handen kunnen gaan zitten. Verder onderzoek is nodig. “Een zeespiegelstijging van één meter kunnen we met de huidige waterveiligheidsstrategieën nog wel aan, maar niet zonder te investeren. Verregaande maatregelen zoals die bijvoorbeeld nodig zijn bij de Oosterscheldekering, kosten tijd. Veel tijd. We weten uit onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen dat we rekening moeten houden met een voorbereidingstijd van 20-30 jaar. Voorafgaand daaraan is onderzoek nodig. Ook dat kan 10-20 jaar duren. De horizon is dichterbij dan we denken.”

 

Op 28 november 2019 heeft het ENW het advies ‘Houdbaarheid Nederlandse waterveiligheidsstrategieën bij versnelde zeespiegelstijging’ en het bijbehorende achtergrondrapport ‘Impact zeespiegelstijging op hoogwaterveiligheid’ uitgebracht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.