Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Herman Dijk

Op 20 augustus 2019 is onze oud-voorzitter Herman Dijk overleden. Wij verliezen in hem een betrokken en inspirerende voorzitter.

Herman is op 1 januari 2018 benoemd als voorzitter van het ENW. In het dagelijks leven was Herman dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta. Eerder was hij directeur Economie en Mobiliteit bij de provincie Noord-Brabant en bekleedde hij diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waaronder die van plaatsvervangend Directeur-generaal Water.

Herman wilde het ENW verder door laten groeien naar een zelfbewust adviesorgaan, waarbij ook gevoelige issues proactief op de agenda gezet worden. Hij wilde voorkomen dat onderwerpen onbenoemd bleven. Herman was trots op de goede sfeer binnen het ENW, gericht op luisteren, doorvragen en gezamenlijk analyseren.

Op 1 mei 2019 moest hij vanwege zijn ziekte het voorzitterschap neerleggen. De interesse in het ENW was echter onverminderd en op alle berichten die we stuurden over het ENW volgde een reactie. Ook de kaarten die zijn gestuurd na de ENW-dag werden op prijs gesteld.

We hadden hem, zijn dierbaren en ons als zijn collega’s een zoveel langer vervolg van zijn levensreis gegund. Het mocht niet zo zijn. 

 

Met verdrietige groet,

Gerhard van den Top (voorzitter)

Joost de Ruig (vice-voorzitter)