Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

ENW-DAG 11 juli 2019 een groot succes!

Het Carlton Beach Hotel in Scheveningen was dit jaar het toneel voor de ENW-Dag 2019. Alle ingrediënten voor een topdag waren aanwezig: uitzicht op zee, lunchen op het strand en boeiende sprekers en workshops. Met uiteraard tussendoor alle ruimte om te netwerken. En dat mensen hier komen om te netwerken, is bij binnenkomst direct duidelijk. Bekenden zoeken elkaar meteen op en men doet nieuwe contacten op. Nog voordat het plenaire gedeelte begonnen is, laat de bijeenkomst haar toegevoegde waarde al zien.

Hieronder vindt u eerst een overzicht van het programma en daarna een sfeerverslag van de dag.

 

Omgaan met nieuwe kennis in projecten IMG-7461

 

PROGRAMMA

10:00 - 10:30     Ontvangst

10:30 - 10:45     Opening door dagvoorzitter Joost de Ruig (waarnemend voorzitter van het ENW)

10:45 - 11:15     Terugblik en vooruitkijken op het ENW

11:15 - 12:00     Cyberdreigingen en safety, nu en in de toekomst, door Jeroen Gaiser (RWS CIV)

12:00 - 12:45     Omgaan met nieuwe kennis en inzichten in de (voorbereiding op) uitvoering van projecten, door Martin Schepers (WSRL / POVM)

12:45 - 13:45     Lunch

13:45 - 14:30     Presentaties ronde 1

a) Kennis van zandige waterkeringen: ontwikkelingen en uitdagingen, door Henk Steetzel (Arcadis)

b) Als de dijken breken… alle hens aan dek in de derde laag! door Raymond de Landmeter (HHNK), Gertjan Winter (Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland) en Ronald Hössen (Veiligheidsregio Noofd-Holland Noord)

c) Building with Nature: hoe begroeide voorlanden bijdragen aan waterveiligheid, door Bas Jonkman (TU Delft, vervanger van Vincent Vuik)

d) Expert judgement bij het beoordelen van waterkeringen, door Astrid Labrujere en Deon Slagter (RWS WVL)

14:30 - 14:45     Pauze

14:45 - 15:30     Presentaties ronde 2

15:30 - 16:30     Borrel

  

 

Lunch 1 IMG 7470Lunch 2 IMG 7486

 

ENW-DAG 11 juli 2019 een groot succes!

Dat de tweejaarlijkse ENW-dag onverminderd populair is, is meteen te zien aan de grote opkomst dit jaar. Op een enkele stoel na is de plenaire zaal met 180 stoelen helemaal gevuld. Waarom de deelnemers zich hebben opgegeven voor deze dag? "Ik hoop vooral nieuwe contacten te leggen en bijgepraat te worden over piping," is een van de gehoorde antwoorden. Een vrouw, pas werkzaam bij de Provincie Brabant, is naarstig op zoek naar haar contactpersoon tussen alle aanwezigen. Zij komt vooral naar deze dag voor verbreding en verdieping: “Ik heb in mijn dagelijkse werkzaamheden niet veel te maken met techniek, maar ik verwacht er indirect wel mee te maken te gaan krijgen. Dan is het goed om te weten wat er speelt.”

De rol van het ENW

Aan waarnemend voorzitter Joost de Ruig de eer om het plenaire programma in te leiden. Voor wie het ENW niet kent, legt hij uit waar het ENW voor staat. Om daarna de nieuwe leden kort voor te stellen: Suzanne Hulscher, Bart van den Hurk en Leo Smit. Met hier en daar een grap en een grol neemt Joost de deelnemers mee door alle adviezen die het ENW de afgelopen tijd heeft uitgebracht of die er nog aankomen. Hij nodigt daarbij ook de voorzitters van de werkgroepen uit om een en ander toe te lichten. Zo vertellen zij over de adviesvraag vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over afweging rivierverruiming en dijkversterking in het rivierengebied. Ook de adviesvraag vanuit het ministerie en keringbeheerders over overstromingskansen komt aan bod, net als een adviesvraag over de ontwikkeling van het Beoordelings- en ontwerpinstrumentarium. Tot slot staat Joost stil bij de afwezigheid van de eigenlijke voorzitter van het ENW, Herman Dijk. Om gezondheidsredenen heeft deze zich helaas genoodzaakt gezien zijn voorzitterschap neer te leggen. Joost vraagt de genodigden een mooie boodschap voor Herman achter te laten op één van de kaarten in de foyer. De aanwezigen geven hier na afloop van het plenaire programma goed gehoor aan.

De wereld van cybersecurity

Jeroen Gaiser, coördinerend adviseur Cybersecurity bij Rijkswaterstaat, laat de deelnemers kennismaken met de wereld van cybersecurity. Voor veel bezoekers een nog vrij onbekend fenomeen. Met sprekende voorbeelden legt hij de vinger op de zere plek en toont hij aan dat cybersecurity een serieuze aangelegenheid is. “Het hacken van een heel elektriciteitsnetwerk? De Russen deden het in de Oekraïne.” Deelnemers willen tijdens zijn presentatie vooral graag weten hoe we het moeten aanpakken om dit te voorkomen. Het antwoord van Jeroen is: “Verbind de wereld van de beheerders van waterkeringen met die van de ICT. Door elkaars werelden te begrijpen en dezelfde taal te spreken, kom je samen tot goede oplossingen. Niet alleen om waterkeringen te beschermen tegen technische problemen en storingen, maar ook tegen hackers die doelbewust zaken willen ontregelen.” Het is een hoop nieuwe informatie die bij de bezoekers even goed moet bezinken. Er wordt daarom kort een pauze ingelast voor een kopje koffie en thee.

Gewoon beginnen, ook als je nog niet alles weet

Gewoon beginnen, ook als je nog niet alles weet. Dat is de boodschap van Martin Schepers, programmamanager bij Waterschap Rivierenland. In zijn presentatie gaat hij in op de vraag: hoe ga je om met nieuwe kennis en inzichten in de voorbereiding en/of uitvoering van projecten? Aan de hand van het programma Dijkverbeteringen bij waterschap Rivierenland laat hij zien hoe je andere uitgangspunten kunt toepassen bij het aanpassen van bestaande waterkeringen. In het programma Dijkverbeteringen blijkt een aantal dijken als urgent aangemerkt. “Dan kun je niet eerst alles uitzoeken, dan moet je direct handelen,” aldus Martin. “Er is altijd nieuwe kennis beschikbaar. Probeer daarom eerst in kaart te brengen wat je wél zeker weet en vul daarna de puzzelstukjes in die je nog niet weet. En past het niet helemaal, dan stamp je net zo hard tot het stukje wel past. Oftewel: ga vooral door, ook als je niet alles weet.”

IMG 7448

 

De parallelsessies van start

De locatie doet haar naam vandaag eer aan. Lunchen op het strand, dat is zeker geen straf voor de deelnemers. Onder het genot van een heerlijk buffet praat iedereen nog even na over de eerste presentaties. Na de lunch starten de parallelsessies rond vier thema’s.

Expert Judgement inzetten bij het beoordelen van waterkeringen
Wat is de toegevoegde waarde van Expert Judgement bij het beoordelen van waterkeringen? Op deze vraag geven Astrid Labrujere, Deon Slagter en Marieke de Visser van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) antwoord. Maar eerst checken ze de mening van de deelnemers via een interactieve quiz. Aan de hand van zes projecten tonen Astrid, Deon en Marieke de meerwaarde aan van het inzetten van Expert Judgement bij de beoordeling van waterkeringen. Deon: “Normaal kijken we alleen naar het getal dat uit een rekensommetje komt. Met de inzet van Expert Judgement laten we een team van experts, waaronder keringbeheerders, niet alleen de uitkomsten van onderzoek, maar ook de waterkering beoordelen. Door deze informatie te bundelen, kom je tot een betere en nauwkeurigere beoordeling.”

IMG 7499

Zandige waterkeringen: ontwikkeling en uitdagingen
Henk Steetzel van Arcadis en ENW-werkgroep Kust neemt de deelnemers mee in zijn visie op de verschillende soorten instrumentarium waarmee zandige waterkeringen worden beoordeeld. Hij maakt hierin onderscheid tussen de kernmodellen die nu gebruikt worden en nieuw ontwikkelde modellen die vriendelijker in gebruik zijn. Henk pleit daarom voor het invoeren van nieuw instrumentarium voor de beoordeling van zandige waterkeringen. “Het instrumentarium dat we nu gebruiken is al ruim 35 jaar oud en inmiddels zijn er nieuwe inzichten. Een mooi, nieuw rekenmodel is bijvoorbeeld Xbeach. Dit is zeer geschikt als kernmodel en heeft een meer directe aansluiting op overstromingskansbenadering. Mijn hoop is dat binnenkort het duininstrumentarium geupdate wordt.”

Kennis van zandige waterkeringen IMG 7515

 Als de dijken breken… alle hens aan dek in de derde laag!
Zijn we in Nederland klaar voor een overstroming? Weten we wat we moeten doen en welke gevolgen een overstroming heeft? Raymond de Landmeter van Hoogheenraadschap Holland Noorderkwartier, Gertjan Winter van de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland en Ronald Hössen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laten zien welke impact een overstroming heeft op Noord-Holland. Met een indrukwekkende film, die de impact letterlijk in beeld brengt, krijgen ze de hele zaal stil. De Veiligheidsregio’s laten vervolgens zien welke stappen er al gezet zijn om overstromingsrisico’s in hun werkgebied in kaart te brengen. De hoofdboodschap van deze workshop: treed als overheden gezamenlijk op om overstromingsscenario’s in kaart te brengen en uit te werken.

Building with Nature: hoe begroeide voorlanden bijdragen aan waterveiligheid
Hoe betrouwbaar zijn de Building with Nature maatregelen voor bescherming tegen overstromingen? Hier deed TU Delft-onderzoeker Vincent Vuik onderzoek naar. Aan zijn collega Bas Jonkman de eer de presentatie voor zijn rekening te nemen. In de presentatie laat Bas zien dat natuurontwikkeling en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Bas: “Het is goed om voorlanden van dijken mee te nemen bij het beoordelen en versterken van dijken. Buitendijks zijn soms meer mogelijkheden voor kustversterking dan landinwaarts. Denk aan slikken en schorren die golfslag en erosie tegengaan. Ik vind het mooi om tijdens de sessies te merken dat er al veel samengewerkt wordt tussen dijkbeheerders en natuurbeheerders. Ik zie daarom ook veel kansen voor deze manier van kustversterking.”

Weer een succesvolle editie!

Met een hapje en een drankje op het strand van Scheveningen sluiten we deze zonnige dag af. Er wordt in de Beach Club nog druk nagepraat en visitekaartjes uitgedeeld. Deelnemers geven aan onder de indruk te zijn van deze informatieve en leerzame dag. Enkele reacties:

Ties Rijcken – Omgevingskwaliteitsteam voor een sterke Lekdijk

Het was een mooie dag waarbij veel inhoudelijke mensen bij elkaar kwamen. Zelf heb ik wat strategische inzichten en onverwachte ontmoetingen gehad. Ik ga na deze dag weer met nieuwe inspiratie en talloze acties naar huis.

Diederik Bijvoet – Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

“Het is de eerste keer dat ik een bijeenkomst van het ENW bijwoon en überhaupt met het ENW kennismaak. Ik kreeg vandaag vooral het inzicht waarom het ENW zo’n belangrijk adviesorgaan is voor de waterwereld. Inhoudelijk vond ik het erg leuke parallelsessies. Vooral Expert Judgement waar ik bij zat was lekker concreet en interessant.”

Ilze Plomp – Rijkswaterstaat

“Het feit dat alle mensen bij elkaar komen die met waterveiligheid te maken hebben, is voor mij de meerwaarde van deze dag. Dat gebeurt namelijk niet vaak. Daarnaast spreekt het thema cybersecurity mij erg aan. Termen als Information Technology (IT) en Operations Technology (OT) waren voorheen voor mij ongrijpbare onderwerpen. Het is goed om bewustwording te vragen voor cybersecurity tijdens deze dag. Want het is zo’n andere wereld. Heel interessant!

Kortom, we kijken trots terug op een wederom geslaagde en drukbezochte editie van de ENW-dag.

Tekst en foto's zijn van de hand van N. Kistenkas van Lievens Communicatie